Last updated: 27th of February 2020
Przeczytaj przed użyciem tej strony Zasady i warunki

Korzystanie z tej witryny, którą zapewnia Nexss.com („Nexss”), jest wyraźnie uzależnione od akceptacji poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią poniższych warunków, nie możesz korzystać z tej strony.

Interpretacja

W niniejszej umowie obowiązują następujące definicje i zasady interpretacji.

Klient („Ty”)

Osoba, korporacja, firma lub inna osoba, która kupuje Usługi od Dostawcy

Warunki („umowa”)

Niniejszy dokument warunków

Własność intelektualna

„Własność intelektualna” oznacza wszystkie patenty, prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, znaków usługowych, handlu, nazw biznesowych i domenowych, praw do ubioru lub przejęcia, praw do dobrej woli lub pozywania o wydanie wyłączone, prawa do nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do bazy danych, prawa do topografii, prawa moralne, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wszystkie wnioski o przedłużenie lub przedłużenie lub przedłużenie takich praw, a także wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony w dowolnej części świata.

Poufna informacja

Poufna informacja. Do celów niniejszej umowy „Informacje poufne” obejmują:

 • wszelkie tajemnice handlowe, know-how, wynalazek, koncepcja, program, kod źródłowy, kod obiektowy, aplikacja, dokumentacja, schemat, procedura, umowa, informacja, wiedza, dane, baza danych, proces, technika, projekt, rysunek, program, formuły lub dane testowe, produkcja w toku, inżynieria, produkcja, marketing, finanse, sprzedaż, dostawca, informacje techniczne, naukowe, klient, pracownik, inwestor lub informacje biznesowe, w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub elektronicznej;
 • wszelkie niepubliczne informacje biznesowe, w tym dane osobowe, korespondencja z dowolnym organem rządowym, historyczne informacje i dane klientów, historyczne informacje o kosztach, takie jak budżety, wydatki operacyjne i koszty kapitałowe, oraz przewidywane uzupełnienia kapitału, informacje o kosztach operacyjnych i inne działania oraz raporty i prognozy finansowe;
 • każdy dokument, schemat, fotografia, rysunek, program komputerowy lub inna komunikacja, która jest wyraźnie oznaczona jako „poufna” lub jest znana lub powinna być uznana przez stronę przyjmującą za poufną; i
 • wszelkie porady, informacje, eksponaty, dokumentacja lub wszelkie inne informacje, których Strona Otrzymująca powinna racjonalnie oczekiwać, byłyby chronione przywilejem adwokat-klient lub doktryną dotyczącą produktu pracy lub innymi stosownymi przywilejami.

Dostawca („my”, „nasz”, „nas”, „Nexss.com”)

Nexss.com odnosi się do „Nexss”, „Nexss.com”, „nas”, „nasz” i „my” dotyczą Nexss.com, NEXSS, Geodetów 22, 86-005 Prądki, Polska

User Conduct

Nie możesz angażować się w żadne z następujących zabronionych działań:

 • kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Witryny na dowolnym nośniku, w tym między innymi przez automatyczne lub niezautomatyzowane „skrobanie”,
 • korzystanie z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi „robotów”, „pająków”, „czytników offline” itp. w celu uzyskania dostępu do Witryny,
 • przesyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail,
 • próba ingerencji, naruszenia integralności systemu lub bezpieczeństwa, lub rozszyfrowania transmisji do lub z serwerów prowadzących Stronę,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Witryny,
 • przesyłanie przez Witrynę nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innych agentów oprogramowania,
 • zbieranie lub pozyskiwanie wszelkich danych osobowych, w tym nazw kont, z Witryny,
 • korzystanie z Witryny w celach komercyjnych,
 • podszywanie się pod inną osobę lub w inny sposób wprowadzanie w błąd przynależności do osoby lub podmiotu, dokonywanie oszustw, ukrywanie lub próba ukrycia Twojej tożsamości,
 • zakłócanie prawidłowego działania strony,
 • uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści w Witrynie za pomocą dowolnej technologii lub środków innych niż dostarczone lub autoryzowane przez Witrynę, lub
 • omijając środki, które możemy zastosować w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny, w tym między innymi funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usługi lub treści.

Produkty w Przedsprzedaży (Pre-Order)

Zamówienie w przedsprzedaży (Pre-Order) to proces, w którym możesz zamówić produkt przed planowanym wprowadzeniem go do sprzedaży detalicznej. Ze względu na charakter przedsprzedaży, do produktów zamówionych w przedsprzedaży obowiązują następujące szczegółowe warunki:

Dostawa

Zamówione produkty są dostarczane w dniu premiery, pod warunkiem otrzymania płatności. Konkretny czas dostawy zależy od momentu dostępności produktu. Te informacje są jedynie szacunkami, terminy są podane w tej „Witrynie”.

Płatność

Twoja płatność zostanie pobrana, gdy tylko zamówienie zostanie otrzymane (lub, w przypadku przelewu bankowego, jak najszybciej). Nie rozpoczniemy realizacji Twojego zamówienia przed otrzymaniem płatności. W przypadku przelewów bankowych może to oznaczać, że dostawa będzie późniejsza niż określona w punkcie powyżej.

Data premiery produktu

Planowaną datę premiery produktu w przedsprzedaży można znaleźć na stronie opisu produktu w Witrynie.

Nasze prawo do odrzucenia zamówienia lub anulowania umowy

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania umowy w drodze pisemnego powiadomienia w następujących sytuacjach, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot jakiejkolwiek kwoty otrzymanej od ciebie w związku z anulowaną umową:

 • produkt nie jest dostępny / w magazynie,
 • Twoje informacje rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania,
 • twoje zamówienie jest oznaczone przez nasze systemy bezpieczeństwa jako zamówienie nietypowe lub podatne na oszustwo,
 • masz mniej niż 18 lat,
 • jesteś sprzedawcą,
 • wystąpił wyraźny błąd w cenie wyświetlanej na stronie internetowej,
 • w przypadku wyraźnego błędu pisowni, cen lub innych błędów lub błędów w informacjach na stronie.

Odstąpienie od umowy

Mieszkańcy UE mają prawo do odstąpienia od zakupu treści cyfrowych bez podania przyczyny przez okres 14 dni od tego zakupu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Jednak wyraźnie zgodziłeś się zrzec prawa do odstąpienia od umowy z tego zakupu i potwierdził, że udzielając tej zgody, utracisz to prawo po pobraniu oprogramowania i graniu przez 2 godziny.

Zbierane Dane

Wszelkie dane zgromadzone na tej stronie będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Prawa własności intelektualnej

Nexss posiada wszystkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej oraz w materiałach na niej publikowanych. Te prace są chronione prawem autorskim na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści w witrynie do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Nexss.com

Ograniczona licencja

W okresie obowiązywania niniejszej umowy udzielamy ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny do użytku osobistego i niekomercyjnego zgodnie z Warunkami świadczenia usług.

Zmiany

Nexss.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia / anulowania lub zaprzestania jakichkolwiek produktów lub usług w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o zmianach, publikując je na tej stronie. Wszystkie funkcje, treść, specyfikacje, produkty i ceny produktów i usług opisanych lub przedstawionych na tej stronie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie wchodź na tę stronę.