Nexss Programmer 2.2.20 Open Source

Open Source

Zainstaluj Nexss Programmer 2.2.20 Open Source

Poprzez NPM - Linux, MacOS, Windows

note: Linux i MacOS ciągle są tworzone, więc nie wszystkie języki są zaimplementowane.

npm install @nexssp/cli -g

or

npx @nexssp/cli

Poprzez Git (NodeJS 12/14 musi być zainstalowany)

git clone --depth=1 https://github.com/nexssp/cli.git
cd cli
chmod +x nexss.js
ln -s $(pwd)/nexss.js /usr/bin/nexss

Windows

Run below code using Powershell:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iwr -useb nexss.com/installProgrammer | iex

Jeśli masz komunikat o błędzie kanału tls/ssl najpierw uruchom:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Linux

We tested Nexss Programmer on:

Run this script on your Linux machine: Nexss Programmer Linux Installer

Note: You don't need to download Nexss Programmer separately and just run installer.

MacOS

soon.

Example

Nexss Programmer jest również językiem programowania/skryptowym. Możesz go używać razem z innymi językami programowania.

Ten przykład sprawdza wiadomości e-mail pod kątem załączników PDF i jeśli którykolwiek z nich zawiera słowo faktura, automatycznie je wydrukuje.

AutoPrint

Dokumentacja

Nexss Programmer Open Source: Dokumentacja (AKTUALNA) Na serwerze GITHUB | Dokumentacja

Pytania?

jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i coś wymaga wyjaśnienia Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Podoba ci się Nexss Programmer?

Jeśli podoba ci się darmowa wersja tego narzędzia, i oszczędza tobie dużo czasu, a uznasz, że jest to przydatne, zastanów się nad przekazaniem dowolnej darowizny oraz kupując nasze produkty lub usługi. Wiele czasu i wysiłku włożono w rozwój Nexss Programmer.

Please consider donating to the Nexss Paypal Account

paypal Donate