Nexss Programmer 2.5.106 Łatwa instalacja


Zapytania związane z Nexss Programmer proszę przesłać na: programmer@nexss.com

Dokumentacja

Open Source (Otwarte oprogramowanie)

Zainstaluj Nexss Programmer 2.5.106 Open Source

Poprzez NPM - Linux, MacOS, Windows

note: MacOS ciągle są tworzone, więc nie wszystkie języki są zaimplementowane.

npm install @nexssp/cli -g

or

npx @nexssp/cli

For Google Colab Notebook:

!npm i -g @nexssp/cli # Install latest version of Nexss Programmer
!npm update -g @nexssp/cli # If needed: update to latest version of Nexss Programmer
!nexss py run "print('x')"
!nexss php run "print('x');"

STARSZE INSTALATORY

Poprzez Git (NodeJS 10+ musi być zainstalowany)

git clone --depth=1 https://github.com/nexssp/cli.git
cd cli
chmod +x nexss.js
ln -s $(pwd)/nexss.js /usr/bin/nexss

Windows

Uruchom poniższy kod używając Powershell:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iwr -useb nexss.com/installProgrammer | iex

Jeśli masz komunikat o błędzie kanału tls/ssl najpierw uruchom:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Linux

We tested Nexss Programmer on: Windows and Linux: Alpine, Amazon, Arch, CentOS, Debian, Fedora, Mint, OpenSuse, Oracle 7 and 8, Rhel, Suse Leap, Suse TumbleWeed, Ubuntu 18 and 20, Gentoo. MacOS: soon coming

Run this script on your Linux machine (Legacy Installer - see `npm i @nexssp/cli or npx @nexssp/cli`): Nexss Programmer Linux Installer

Note: You don't need to download Nexss Programmer separately and just run installer.

MacOS

soon.

Przykład

Nexss Programmer is also programming/scripting language. You can use it with other programming languages together.

This example checks your emails for pdf attachments and if any of them contains word invoice it will automatically prints it.

AutoPrint

Dokumentacja

Nexss Programmer Open Source: Dokumentacja (AKTUALNA) on GITHUB server - WIKI

Pytania?

jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i coś wymaga wyjaśnienia Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Podoba ci się Nexss Programmer?

Jeśli podoba ci się darmowa wersja tego narzędzia, and it saves you a lot of time and you find it useful please consider showing your appreciation with a dotation kupując nasze produkty lub usługi. Wiele czasu i wysiłku włożono w rozwój Nexss Programmer.

Please consider donating to the Nexss Paypal Account

paypal Donate